Αν το  προϊόν το οποίο παραλάβατε  είναι διαφορετικό από αυτό που παραγγείλατε, θα πρέπει εντός τριών  (3)  ημερών από την παραλαβή  του να στείλετε σχετικό e-mail στην εταιρία μας προκειμένου να διευθετήσουμε την επιστροφή του. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή του προϊόντος στην περίπτωση αυτή είναι  το προϊόν να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και συσκευασία και  να μην έχει χρησιμοποιηθεί, αλλιώς η εταιρία μας μπορεί να μην δεχθεί την επιστροφή. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα μεταφοράς του επιστραφέντος προϊόντος βαρύνουν την εταιρία μας.

Αν το προϊόν που παραλάβατε είναι ελαττωματικό θα  πρέπει εντός τριών  (3)  ημερών από την παραλαβή  του να στείλετε σχετικό e-mail στην εταιρία μας προκειμένου να διευθετήσουμε την αντικατάστασή του χωρίς καμία επιβάρυνσή σας.

Σε κάθε άλλη περίπτωση τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον πελάτη.

Μετά την επιστροφή και αφού ελεγχθεί το προϊόν, σας πιστώνουμε τα χρήματά σας στο σύνολό τους.

Υλικά τα οποία δεν επιστρέφονται είναι: Πινέλα, χρώματα,  βιβλία, τρόφιμα και αναλώσιμα προϊόντα.